O WSPÓŁPRACY

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych od wielu lat wspiera nie tylko studentów, lecz także uczniów z różnych typów szkół. Wydział nie tylko organizuje liczne inicjatywy angażujące uczniów oraz nauczycieli tych placówek, ale również dba o podtrzymywanie przyjaznych stosunków z nimi poprzez podpisywanie umów dających obopólne korzyści zainteresowanym stronom. Umowy tworzone są indywidualnie i dotyczą różnych aspektów działalności edukacyjnej i możliwości współpracy.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych w ramach zawartych porozumień ze szkołami współpracuje m.in. w zakresie:

 • prowadzenia wymiany doświadczeń w obszarze nauczania oraz popularyzacji twórczych działań dzieci i młodzieży,
 • umożliwiania wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami oraz wspomagania ich rozwoju naukowego,
 • pomocy w realizacji procesu edukacyjnego poprzez trwałą współpracę z nauczycielami i dyrektorami szkół,
 • tworzenia warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na różnych poziomach edukacji,
 • współpracy studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych i młodzieży szkolnej w ramach np. kół zainteresowań,
 • umożliwiania uczniom udziału w wybranych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Wydziału,
 • działań promocyjnych podejmowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (przejdź do zakładki OFERTA),
 • udostępniania dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.

WYTYCZNE DO OBJĘCIA SZKOŁY PATRONATEM

 • należy zwrócić się z prośbą do Dziekana prof. Andrzeja Maciasa  o nawiązanie współpracy (poczta tradycyjna).

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
Prof. dr hab. Andrzej Macias
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul.
B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

W liście intencyjnym powinny znaleźć się następujące informacje:

 • wskazanie Klasy, która miałaby być objęta patronatem,
 • dane Nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za współpracę,
 • należy zawrzeć zakres współpracy (oczekiwania).

Przedłożony list zostanie zaopiniowany przez Dziekana Andrzeja Maciasa i następnie skierowany do Pani Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Joanny Wójcik.

Dokumenty: