KALENDARZ WYDARZEŃ 2018


28 września 2018 roku

Noc Naukowców na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

W tym roku w ramach wydarzenia Nocy Naukowców zaplanowaliśmy również wykłady, warsztaty, quizy, wystawy, pokazy oraz stanowiska tematyczne. W inicjatywę zaangażowanych jest wielu studentów, doktorantów i pracowników naszego wydziału.

Proszę pamiętać, że na niektóre wydarzenia podczas Nocy Naukowców wymagana jest rejestracja! Zachęcamy aby sprawdzić program i jeśli to konieczne zarejestrować się na wybrane wydarzenie: http://www.poznan.nocnaukowcow.pl/rejestracja/

W tym roku jest aż 7 dni na wybór Waszych wydarzeń! Możliwość zakładania kont i określania preferowanych wydarzeń będzie możliwa w dniach od 11 września do 17 września. Następna ważna data to 20 września, godz. 12:00 to wtedy uruchomiona zostanie kolejka! O zdobyciu biletów będzie już decydować moment, w którym ustawicie się w wirtualnej kolejce! http://www.rejestracja.poznan.nocnaukowcow.pl, gdzie będziecie mogli określać swoje preferencje – czyli wydarzenia, w których pragniecie wziąć udział wraz z godzinami oraz minimalną i maksymalną ilością miejsc, która Was interesuje. Obowiązuje zasada – kto pierwszy ten lepszy!

Osobą odpowiedzialną za organizację Nocy Naukowców na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych jest dr Ilona Potocka: ilonek@amu.edu.pl


Inicjatywa Kolorowego Uniwersytetu obejmuje współpracę dzieci z terenu Poznania oraz Wielkopolski. Jesteśmy przekonani, że tak, jak w dorosłym Uniwersytecie, tak i tutaj dojdzie do spotkania ludzi z pasją, którzy będą wzajemnie się od siebie uczyć. Uczeni przekażą dzieciom swoją wiedzę, a dzieci zapewne swój zapał i pozytywną energię.

Gospodarzami poszczególnych wykładów KOLOROWEGO UNIWERSYTETU będą poszczególne Wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ten sposób dzieci zapoznają się z całą naszą Uczelnią. Młodzi studenci, otrzymają indeksy, a na koniec ci, którzy zdobędą wpisy ze wszystkich spotkań, zostaną wyróżnieni dyplomami w czasie uroczystego Absolutorium.

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych „mali studenci” zawitają dnia 11 października br. gdzie w podniebną przygodę zabierze wszystkich mgr Jakub Sypniewski w swoim wystąpieniu pt.: „Patrzcie do góry! Balony, rakiety, chmury!” Życzymy udanych lotów.


Dzień Kandydata UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami na pierwszy Dzień Kandydata na UAM, który odbędzie się 26 października 2018 roku na terenie Kampusu Morasko w Poznaniu (Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b) w godzinach 10.00-15.00.

Uczniowie będą mogli:

  • zapoznać się z kompleksową ofertą dydaktyczną w jednym miejscu,
  • zobaczyć prezentacje wszystkich wydziałów i jednostek zamiejscowych,
  • spotkać się z przedstawicielami samorządu studenckiego i Biura Karier,
  • uzyskać informacje o wyjazdach zagranicznych, zajęciach sportowych, zajęciach dodatkowych,
  • wziąć udział w wykładach, warsztatach i spotkaniach z naukowcami.

Dla nauczycieli przewidziane zostały specjalne warsztaty o tematyce pedagogicznej.

Wszelkie pytania o przebieg i udział w imprezie proszę kierować do koordynatora projektu:
Marty Gruszczyńskiej marta.gruszczynska@amu.edu.pl, tel. 662 099 097
lub do Petry Zielińskiej petra.zielinska@amu.edu.pl, tel. 61 829 4402.


14 listopad 2018 rok

Dzień Systemów Informacji Geograficznej (GIS Day) jest corocznym międzynarodowym świętem użytkowników Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Odbywa się zawsze w środę podczas Tygodnia Świadomości Geograficznej. W tym roku obchodzony będzie na świecie już po raz piętnasty.

Celem Dnia GIS-u jest uświadomienie społeczeństwu znaczenia tych systemów na polu nauki, technologii informacyjnej, działań administracyjno-społecznych i gospodarczych. W tym dniu na całym świecie profesjonaliści wprowadzają młodzież i osoby zainteresowane w tajniki GIS-u oraz wskazują jak i gdzie można czerpać nieograniczone korzyści z nowej dziedziny nauk geograficznych.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu, zgłoszenia proszę kierować do Pana Mateusza Ośko (osko1996@gmail.com), jednak zgłoszenia prosimy  przesyłać na naszego maila wydarzenia: gisday.uam@gmail.com.


Sesje naukowe na WNGiG

Tematyka proponowanych wykładów jest zawsze zróżnicowana i odzwierciedla współczesne oblicza geografii. Przedstawiane zagadnienia w sesjach naukowych z pewnością zainteresują nie tylko przedstawicieli środowiska naukowego, ale także nauczycieli, uczniów i studentów chcących poszerzyć wiedzę z zakresu geografii.
*Niebawem pojawią się proponowane terminy i tematy prelekcji.


Zebrania Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Minęła pierwsza połowa wyjątkowego roku 2018 – Roku Polskiej Geografii i 100-lecie utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Aktywność Oddziału Poznańskiego PTG obejmuje realizację stałego cyklu prelekcji oraz różnorodne inicjatywy.
Od października wznawiamy cykl prelekcji z zakresu nauk geograficznych, na których zaproszeni goście przedstawiać będą wyniki swoich prac badawczych oraz podzielą się wrażeniami z ekspedycji i podróży.

Program prelekcji w Oddziale Poznańskim PTG do pobrania będzie na stronie www OP PTG.