XIII JUBILEUSZOWA KONFERENCJA GEOGRAFICZNA

Dnia 17 października 2018 w Auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu odbyła się trzynasta już edycja konferencji geograficznej pt.: „Szanse i wyzwania współczesnej geografii”, zorganizowana w ramach patronatu naukowego, jakim objął nasze liceum Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczyste otwarcie konferencji poprowadził Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, wraz z Przewodniczącą Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. UAM dr hab. Małgorzatą Mazurek. Wśród zaproszonych prelegentów byli również prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko, dr Klaudiusz Święcicki, dr Paweł Matulewski oraz mgr Alicja Najwer.

Serdecznie dziękujemy za przybycie oraz za podzielenie się ze społecznością szkolną interesującą tematyką Państwa wystąpień.