Warsztaty edukacyjne dla najmłodszych na rzecz International School of Poznan

Studenci, aktywni Członkowie Studenckiego Koła Geografów przeprowadzili warsztaty edukacyjne dla najmłodszych na rzecz International School of Poznan. Spotkanie obejmowało zapoznanie dzieci z mapą fizyczną, polityczną czy klimatyczną.

Studenci w swoich działaniach wykorzystywali również skojarzenia; obiektów, zwierząt, postaci charakterystycznych dla danych obszarów, krajów czy kontynentów dzieci.

Tłumacząc małym odkrywcom różnicę między globusem a mapą, wyjaśniając przyczyny zmiany pór dnia/roku.

Wszystko to było prowadzone w języku angielskim.