Projekt pt. „Czy Eskimosi lubią lody?”

W dniach 30 i 31 stycznia 2023 roku gościliśmy na Wydziale Podopiecznych Fundacji „Pomóż Zrozumieć”. Fundacja pomaga dzieciom z wadami słuchu i zaburzeniami  mowy o typie afazji. Powyższe niepełnosprawności skutkują znaczącymi opóźnieniami w rozwoju mowy w obszarach językowym i komunikacyjnym.

Projekt pt. „Czy Eskimosi lubią lody?” realizowany był wraz ze studentami przedstawicielami Studenckiego Koła Geografów im. Stanisława Pawłowskiego oraz studentów V roku Kierunku Turystyka i Rekreacja, koordynatorem z Wydziału jest dr Magdalena Kugiejko a ze strony Fundacji Pani Dorota Jarosz. 

Projekt „ Czy Eskimosi lubią lody?”  stawia sobie za cel zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą dotyczącą kontynentów i  składa się z następujących części:

    1. Jeden świat – 7 kontynentów (zapoznanie dzieci z kontynentami, różnicami klimatycznymi, zróżnicowaniem flory i fauny).
    2. Co kraj to obyczaj – wyjaśnienie pojęć: naród – państwo, język – kultura, flagi  państw (zapamiętanie kolorów i kształtów), przedstawienie tradycyjnych strojów z wybranych kontynentów (kimono, turbany)  oraz kulinaria (odmienne sposoby jedzenia, przyprawy, owoce).
    3. Co robi nasz kolega z… – przedstawienie  opisu życia dzieci na kontynentach, pokazanie różnych zabudowań domów ( tipi, igloo), zabaw (origami, piniata, rangola), bajek.

Realizacja projektu zakłada szereg działań aktywizujące kreatywność takich  jak: wykonanie makiety świata, tradycyjnych strojów, przyrządzanie prostych potraw z różnych zakątków świata, poznawanie  nazw geograficznymi z wykorzystaniem szyfrów, układanie flag z wyciętych elementów, wspólne wykonanie tipi oraz igloo.

Rezultatem będzie wydanie broszurki  o kontynentach z artykułami i ilustracjami wykonanym przez podopiecznych.

Poniżej przestawiamy fragment fotorelacji ze  spotkania (fot. Marek Holeniewski)