Geopraktyki w Tanzanii – “learning by doing”

W poniedziałek dnia 27 września przeprowadzono prelekcję oraz cykl warsztatów dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.

Całość przedsięwzięcia miała miejsce w Auli im. Bogumiła Krygowskiego.  Zakładanym celem spotkania było zainspirowanie młodzieży licealnej do podróżowania i zainteresowanie ich problematyką nauk geograficznych poprzez przybliżenie im idei “learning by doing” która cechuje projekt GEOpraktyki.

Zajęcia składały się z części wykładowej prowadzonej przez uczestników projektu GEOpraktyki w której opowiedzieli o procesie przygotowania projektu, przebiegu podróży i prowadzonych badaniach. Oprócz prezentacji uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach, szeregu konkursów i quizów w ramach których mogli wygrać różnorodne nagrody Uczestnicy w ramach animacji wykonywali m in. palmy z balonów, malowali kubki w motywy związane z tym czego się dowiedzieli podczas prelekcji.

Uczniowie wraz z nauczycielami opuścili salę z wiedzą geograficzną oraz praktyczną na temat Tanzanii i Zanzibaru. Organizatorzy mają nadzieję, że była to pierwsza i nie ostatnia prelekcja gdzie mogli przybliżyć swoje trzymiesięczne działania w odległej Afryce.

spotkanie przygotowali (dr Magdalena Kugiejko, Dominika Dudziak, Weronika Górna, Urszula Piątkowska i Kacper Otto), realizując projekt KOWADŁO 2.0