OPIS DZIAŁAŃ

Jednym z bardzo ważnych obszarów działań Władz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych jest edukacja i kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży. Inicjatywa obejmuje współpracę ze szkołami podstawowymi, liceami i technikami, w ramach której oferuje się Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. Ponadto swoją ofertę wykładów i zajęć prowadzonych na Wydziale kierujemy również do wszystkich zainteresowanych szkół.