Podpisano porozumienie z I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

W poniedziałek 25 marca br. miało miejsce ważne dla społeczności akademickiej wydarzenie związane z podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich a Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Podczas spotkania z uczniami klas matematyczno-geograficznych prodziekan WNGiG ds. naukowych prof. dr hab. Jacek Michniewicz odczytał i przekazał na ręce dyrektora szkoły list gratulacyjny od władz Wydziału, a następnie wygłosił wykład poświęcony badaniom wnętrza Ziemi oraz badaniom meteorytów w rezerwacie „Meteoryt Morasko”.

Podczas uroczystości obecny był również prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz – wągrowczanin, absolwent liceum, obecnie kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Profesor Stryjakiewicz omówił zagadnienie roli sektora kreatywnego w kształtowaniu miast i regionów, ale także zwrócił uwagę na proces kurczenia się miast, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Tematy zaprezentowane podczas spotkania, jakkolwiek różne, cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc.

Artykuł w „Głosie Wągrowieckim”

Artykuł na stronie www szkoły

Fot. Piotr Seemann