XVI konferencja naukowa ” Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej – adaptacja do zmiany klimatu”

W dniu 1 marca odbyła się w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu XVI konferencja naukowa ” Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej – adaptacja do zmiany klimatu”. Pomysłodawczynią i organizatorką konferencji jest nauczycielka geografii Pani mgr Anna Bobińska.
Z referatami wystąpili zaproszeni pracownicy naszego wydziału: prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, prof. dr hab. Leszek Kolendowicz, prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko. W drugiej części konferencji uczniowie liceum przedstawili wyniki realizacji szkolnego projektu edukacyjnego: Nasza Szkoła dla Klimatu – propozycje adaptacji dla Miasta Kalisza. Zrealizowane przez uczniów propozycje rozwiązań adaptacyjnych dla Kalisza przekazane zostaną władzom miasta.
Takie inicjatywy wpisują się w naszą wieloletnią współpracę z placówkami dydaktycznymi i pokazują jak ważne są takie spotkania i kontakt Kadry akademickiej z młodymi ludźmi.